วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวฝาย – 540403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวฝาย

ภาษาไทย : ต. หัวฝาย  อ. สูงเม่น จ. แพร่

English : Hua Fai ,Sung Men, Phrae

รหัส ตำบล : 540403

รหัส อำเภอ : 5404

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 17.961

ลองติจูด : 100.188

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.961,100.188,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/