วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวฝาย – 312204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวฝาย

ภาษาไทย : ต. หัวฝาย  อ. แคนดง จ. บุรีรัมย์

English : Hua Fai ,Khaen Dong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 312204

รหัส อำเภอ : 3122

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.267

ลองติจูด : 103.180

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.267,103.180,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/