วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวปลวก – 191003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวปลวก

ภาษาไทย : ต. หัวปลวก  อ. เสาไห้ จ. สระบุรี

English : Hua Pluak ,Sao Hai, Saraburi

รหัส ตำบล : 191003

รหัส อำเภอ : 1910

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.615

ลองติจูด : 100.844

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.615,100.844,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/