วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวนา – 390105

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวนา

ภาษาไทย : ต. หัวนา  อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู

English : Hua Na ,Mueang Nong Bua Lam Phu, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390105

รหัส อำเภอ : 3901

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.032

ลองติจูด : 102.390

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.032,102.390,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/