วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวนา – 340513

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวนา

ภาษาไทย : ต. หัวนา  อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี

English : Hua Na ,Khemarat, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340513

รหัส อำเภอ : 3405

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.867

ลองติจูด : 105.155

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.867,105.155,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/