วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวนาคำ – 400912

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวนาคำ

ภาษาไทย : ต. หัวนาคำ  อ. กระนวน จ. ขอนแก่น

English : Hua Na Kham ,Kranuan, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400912

รหัส อำเภอ : 4009

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.813

ลองติจูด : 103.080

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.813,103.080,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/