วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวทุ่ง – 401213

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวทุ่ง

ภาษาไทย : ต. หัวทุ่ง  อ. พล จ. ขอนแก่น

English : Hua Thung ,Phon, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401213

รหัส อำเภอ : 4012

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.879

ลองติจูด : 102.556

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.879,102.556,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/