วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวทะเล – 360704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวทะเล

ภาษาไทย : ต. หัวทะเล  อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ

English : Hua Thale ,Bamnet Narong, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360704

รหัส อำเภอ : 3607

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.424

ลองติจูด : 101.757

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.424,101.757,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/