วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวตะพาน – 370601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวตะพาน

ภาษาไทย : ต. หัวตะพาน  อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ

English : Hua Taphan ,Hua Taphan, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370601

รหัส อำเภอ : 3706

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.718

ลองติจูด : 104.457

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.718,104.457,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/