วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวง้ม – 570506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวง้ม

ภาษาไทย : ต. หัวง้ม  อ. พาน จ. เชียงราย

English : Hua Ngom ,Phan, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570506

รหัส อำเภอ : 5705

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.538

ลองติจูด : 99.771

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.538,99.771,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/