วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวงัว – 460702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวงัว

ภาษาไทย : ต. หัวงัว  อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์

English : Hua Ngua ,Yang Talat, Kalasin

รหัส ตำบล : 460702

รหัส อำเภอ : 4607

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.337

ลองติจูด : 103.446

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.337,103.446,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/