วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวงัว – 320806

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวงัว

ภาษาไทย : ต. หัวงัว  อ. สนม จ. สุรินทร์

English : Hua Ngua ,Sanom, Surin

รหัส ตำบล : 320806

รหัส อำเภอ : 3208

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.124

ลองติจูด : 103.838

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.124,103.838,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/