วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หันโจด – 401509

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หันโจด

ภาษาไทย : ต. หันโจด  อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น

English : Han Chot ,Nong Song Hong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401509

รหัส อำเภอ : 4015

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.758

ลองติจูด : 102.695

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.758,102.695,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/