วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หันทราย – 270603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หันทราย

ภาษาไทย : ต. หันทราย  อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

English : Han Sai ,Aranyaprathet, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270603

รหัส อำเภอ : 2706

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.806

ลองติจูด : 102.452

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.806,102.452,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/