วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หอคำ – 380104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หอคำ

ภาษาไทย : ต. หอคำ  อ. บึงกาฬ จ. บึงกาฬ

English : ,Bueng Kan, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380104

รหัส อำเภอ : 3801

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.406

ลองติจูด : 103.380

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.406,103.380,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/