วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หว้าทอง – 401604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หว้าทอง

ภาษาไทย : ต. หว้าทอง  อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น

English : Wa Thong ,Phu Wiang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401604

รหัส อำเภอ : 4016

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.761

ลองติจูด : 102.469

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.761,102.469,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/