วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หลุมข้าว – 301007

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หลุมข้าว

ภาษาไทย : ต. หลุมข้าว  อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา

English : Lum Khao ,Non Sung, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301007

รหัส อำเภอ : 3010

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.224

ลองติจูด : 102.313

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.224,102.313,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/