วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หลุบเลา – 471802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หลุบเลา

ภาษาไทย : ต. หลุบเลา  อ. ภูพาน จ. สกลนคร

English : Luplao ,Phu Phan, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 471802

รหัส อำเภอ : 4718

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 16.881

ลองติจูด : 104.022

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.881,104.022,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/