วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หลุบคา – 361206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หลุบคา

ภาษาไทย : ต. หลุบคา  อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ

English : Lup Kha ,Kaeng Khro, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361206

รหัส อำเภอ : 3612

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.202

ลองติจูด : 102.259

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.202,102.259,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/