วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หรเทพ – 190605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หรเทพ

ภาษาไทย : ต. หรเทพ  อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี

English : Horathep ,Ban Mo, Saraburi

รหัส ตำบล : 190605

รหัส อำเภอ : 1906

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.628

ลองติจูด : 100.670

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.628,100.670,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/