วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หย่วน – 560301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หย่วน

ภาษาไทย : ต. หย่วน  อ. เชียงคำ จ. พะเยา

English : Yuan ,Chiang Kham, Phayao

รหัส ตำบล : 560301

รหัส อำเภอ : 5603

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.536

ลองติจูด : 100.293

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.536,100.293,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/