วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หมื่นไวย – 300108

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หมื่นไวย

ภาษาไทย : ต. หมื่นไวย  อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

English : Muen Wai ,Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300108

รหัส อำเภอ : 3001

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.011

ลองติจูด : 102.108

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.011,102.108,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/