วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หมากเขียบ – 330124

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หมากเขียบ

ภาษาไทย : ต. หมากเขียบ  อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

English : Mak Khiap ,Mueang Si Sa Ket, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330124

รหัส อำเภอ : 3301

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.051

ลองติจูด : 104.258

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.051,104.258,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/