วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หมากหญ้า – 410301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หมากหญ้า

ภาษาไทย : ต. หมากหญ้า  อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

English : Mak Ya ,Nong Wua So, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410301

รหัส อำเภอ : 4103

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.238

ลองติจูด : 102.628

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.238,102.628,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/