วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หน้าพระลาน – 191306

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หน้าพระลาน

ภาษาไทย : ต. หน้าพระลาน  อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี

English : Na Phralan ,Chaloem Phra Kiet, Saraburi

รหัส ตำบล : 191306

รหัส อำเภอ : 1913

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.713

ลองติจูด : 100.904

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.713,100.904,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/