วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หน้าพระธาตุ – 200602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หน้าพระธาตุ

ภาษาไทย : ต. หน้าพระธาตุ  อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี

English : Na Phrathat ,Phanat Nikhom, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200602

รหัส อำเภอ : 2006

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.468

ลองติจูด : 101.147

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.468,101.147,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/