วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองไฮ – 370505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองไฮ

ภาษาไทย : ต. หนองไฮ  อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเจริญ

English : Nong Hai ,Senangkhanikhom, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370505

รหัส อำเภอ : 3705

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 16.022

ลองติจูด : 104.787

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.022,104.787,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/