วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองไฮ – 331007

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองไฮ

ภาษาไทย : ต. หนองไฮ  อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Hai ,Uthumphon Phisai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331007

รหัส อำเภอ : 3310

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.145

ลองติจูด : 104.093

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.145,104.093,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/