วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองไฮ – 330119

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองไฮ

ภาษาไทย : ต. หนองไฮ  อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Hai ,Mueang Si Sa Ket, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330119

รหัส อำเภอ : 3301

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.007

ลองติจูด : 104.427

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.007,104.427,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/