วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองไร่ – 210606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองไร่

ภาษาไทย : ต. หนองไร่  อ. ปลวกแดง จ. ระยอง

English : Nong Rai ,Pluak Daeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210606

รหัส อำเภอ : 2106

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 13.039

ลองติจูด : 101.338

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.039,101.338,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/