วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองไม้แดง – 200110

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองไม้แดง

ภาษาไทย : ต. หนองไม้แดง  อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

English : Nong Mai Daeng ,Mueang Chon Buri, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200110

รหัส อำเภอ : 2001

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.406

ลองติจูด : 101.003

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.406,101.003,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/