วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองไม้งาม – 310803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองไม้งาม

ภาษาไทย : ต. หนองไม้งาม  อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์

English : Nong Mai Ngam ,Ban Kruat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310803

รหัส อำเภอ : 3108

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.344

ลองติจูด : 102.997

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.344,102.997,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/