วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองไผ่ – 450503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองไผ่

ภาษาไทย : ต. หนองไผ่  อ. ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด

English : Nong Phai ,Thawat Buri, Roi Et

รหัส ตำบล : 450503

รหัส อำเภอ : 4505

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.996

ลองติจูด : 103.722

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.996,103.722,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/