วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองไผ่ – 441002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองไผ่

ภาษาไทย : ต. หนองไผ่  อ. นาดูน จ. มหาสารคาม

English : Nong Phai ,Na Dun, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 441002

รหัส อำเภอ : 4410

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.726

ลองติจูด : 103.318

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.726,103.318,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/