วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองไผ่ – 410614

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองไผ่

ภาษาไทย : ต. หนองไผ่  อ. หนองหาน จ. อุดรธานี

English : Nong Phai ,Nong Saeng, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410614

รหัส อำเภอ : 4106

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.327

ลองติจูด : 103.111

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.327,103.111,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/