วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองไผ่ – 400506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองไผ่

ภาษาไทย : ต. หนองไผ่  อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น

English : Nong Phai ,Chum Phae, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400506

รหัส อำเภอ : 4005

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.565

ลองติจูด : 102.147

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.565,102.147,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/