วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองไผ่แก้ว – 200208

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองไผ่แก้ว

ภาษาไทย : ต. หนองไผ่แก้ว  อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี

English : Nong Phai Kaeo ,Ban Bueng, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200208

รหัส อำเภอ : 2002

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.213

ลองติจูด : 101.246

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.213,101.246,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/