วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองไผ่ล้อม – 401512

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองไผ่ล้อม

ภาษาไทย : ต. หนองไผ่ล้อม  อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น

English : Nong Phai Lom ,Nong Song Hong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401512

รหัส อำเภอ : 4015

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.752

ลองติจูด : 102.841

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.752,102.841,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/