วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองไทร – 300818

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองไทร

ภาษาไทย : ต. หนองไทร  อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา

English : Nong Sai ,Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300818

รหัส อำเภอ : 3008

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.360

ลองติจูด : 101.855

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.360,101.855,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/