วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองใหญ่ – 331803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองใหญ่

ภาษาไทย : ต. หนองใหญ่  อ. เมืองจันทร์ จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Yai ,Mueang Chan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331803

รหัส อำเภอ : 3318

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.198

ลองติจูด : 104.035

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.198,104.035,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/