วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองใหญ่ – 320507

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองใหญ่

ภาษาไทย : ต. หนองใหญ่  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

English : Nong Yai ,Prasat, Surin

รหัส ตำบล : 320507

รหัส อำเภอ : 3205

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.552

ลองติจูด : 103.462

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.552,103.462,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/