วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองใหญ่ – 311105

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองใหญ่

ภาษาไทย : ต. หนองใหญ่  อ. สตึก จ. บุรีรัมย์

English : Nong Yai ,Satuek, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311105

รหัส อำเภอ : 3111

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.131

ลองติจูด : 103.291

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.131,103.291,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/