วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองใหญ่ – 200301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองใหญ่

ภาษาไทย : ต. หนองใหญ่  อ. หนองใหญ่ จ. ชลบุรี

English : Nong Yai ,Nong Yai, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200301

รหัส อำเภอ : 2003

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.153

ลองติจูด : 101.375

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.153,101.375,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/