วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองโสน – 310427

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองโสน

ภาษาไทย : ต. หนองโสน  อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์

English : Nong Sano ,Nang Rong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310427

รหัส อำเภอ : 3104

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.737

ลองติจูด : 102.934

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.737,102.934,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/