วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองโพนงาม – 360409

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองโพนงาม

ภาษาไทย : ต. หนองโพนงาม  อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ

English : Nong Phon Ngam ,Kaset Sombun, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360409

รหัส อำเภอ : 3604

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.434

ลองติจูด : 101.877

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.434,101.877,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/