วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองโน – 440113

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองโน

ภาษาไทย : ต. หนองโน  อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม

English : Nong No ,Mueang Maha Sarakham, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440113

รหัส อำเภอ : 4401

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.098

ลองติจูด : 103.252

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.098,103.252,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/