วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองโน – 400910

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองโน

ภาษาไทย : ต. หนองโน  อ. กระนวน จ. ขอนแก่น

English : Nong No ,Kranuan, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400910

รหัส อำเภอ : 4009

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.722

ลองติจูด : 103.030

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.722,103.030,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/