วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองโก – 400901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองโก

ภาษาไทย : ต. หนองโก  อ. กระนวน จ. ขอนแก่น

English : Nong Ko ,Kranuan, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400901

รหัส อำเภอ : 4009

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.727

ลองติจูด : 103.110

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.727,103.110,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/