วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแหย่ง – 501406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแหย่ง

ภาษาไทย : ต. หนองแหย่ง  อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

English : Nong Yaeng ,San Sai, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501406

รหัส อำเภอ : 5014

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.911

ลองติจูด : 99.101

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.911,99.101,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/