วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแหน – 350309

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแหน

ภาษาไทย : ต. หนองแหน  อ. กุดชุม จ. ยโสธร

English : Nong Nae ,Kut Chum, Yasothon

รหัส ตำบล : 350309

รหัส อำเภอ : 3503

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.127

ลองติจูด : 104.217

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.127,104.217,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/